cenovnik .pdf

pdf format

LOGO DŽONI KOM

Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije

CEVI ZA KANALIZACIJU

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC CEV ZA KUĆNU KANALIZACIJU
PVC CEV ZA KUĆNU KANALIZACIJU
PVC - KK
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50 x 250KOM27,5020,0033,00
Valdom
2Ø 50 x 500KOM44,1720,0053,00
Valdom
3Ø 50 x 1000KOM77,5020,0093,00
Valdom
4Ø 50 x 2000KOM154,1720,00185,00
Valdom
5Ø 50 x 3000KOM231,6720,00278,00
Valdom
6Ø 50 x 4000KOM280,0020,00336,00
Valdom
7Ø 75 x 250KOM43,3320,0052,00
Valdom
8Ø 75 x 500KOM70,0020,0084,00
Valdom
9Ø 75 x 1000KOM115,0020,00138,00
Valdom
10Ø 75 x 2000KOM230,8320,00277,00
Valdom
11Ø 75 x 3000KOM346,6720,00416,00
Valdom
12Ø 75 x 4000KOM420,0020,00504,00
Valdom
13Ø 110 x 250KOM50,0020,0060,00
Valdom
14Ø 110 x 500KOM85,0020,00102,00
Valdom
15Ø 110 x 1000KOM146,6720,00176,00
Valdom
16Ø 110 x 2000KOM294,1720,00353,00
Valdom
17Ø 110 x 3000KOM440,8320,00529,00
Valdom
18Ø 110 x 4000KOM557,5020,00669,00
Peštan
19Ø 125 x 250KOM65,0020,0078,00
Valdom
20Ø 125 x 500KOM106,6720,00128,00
Valdom
21Ø 125 x 1000KOM199,1720,00239,00
Valdom
22Ø 125 x 2000KOM386,6720,00464,00
Valdom
23Ø 125 x 3000KOM580,0020,00696,00
Valdom
24Ø 125 x 4000KOM723,3320,00868,00
Valdom
25Ø 160 x 250KOM118,3320,00142,00
Valdom
26Ø 160 x 500KOM195,8320,00235,00
Valdom
27Ø 160 x 1000KOM326,6720,00392,00
Valdom
28Ø 160 x 2000KOM635,8320,00763,00
Valdom
29Ø 160 x 3000KOM954,1720,001.145,00
Valdom
30Ø 160 x 4000KOM1.172,5020,001.407,00
Peštan
31Ø 110x2 / L sivaM131,6720,00158,00
Po porudžbini.
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC CEV ZA KUĆNU KANALIZACIJU 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC CEV ZA ULIČNU KANALIZACIJU
PVC CEV ZA ULIČNU KANALIZACIJU
PVC - UK
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 200 x 1000KOM521,6720,00626,00
Valdom
2Ø 200 x 2000KOM1.014,1720,001.217,00
Valdom
3Ø 200 x 3000KOM1.465,0020,001.758,00
Valdom
4Ø 200 x 4000KOM1.778,3320,002.134,00
Valdom
5Ø 250 x 1000KOM1.815,0020,002.178,00
Peštan
6Ø 250 x 2000KOM3.633,3320,004.360,00
Peštan
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC CEV ZA ULIČNU KANALIZACIJU 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC KLIZNA SPOJKA
PVC KLIZNA SPOJKA
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50KOM50,0020,0060,00
Valdom
2Ø 75KOM91,6720,00110,00
Valdom
3Ø 110KOM105,0020,00126,00
Valdom
4Ø 125KOM183,3320,00220,00
Valdom
5Ø 160KOM200,0020,00240,00
Valdom
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC KLIZNA SPOJKA 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC LUK
PVC LUK
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM19,1720,0023,00
Valdom
2Ø 75 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM31,6720,0038,00
Valdom
3Ø 110 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM71,6720,0086,00
Valdom
4Ø 125 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM114,1720,00137,00
Valdom
5Ø 160 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM294,1720,00353,00
Valdom
6Ø 200 / 15° (30; 45; 67,5; 87,5°)KOM610,0020,00732,00
Peštan
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC LUK 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 gif 1x85
PVC NEPOVRATNI VENTIL
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50KOM860,8320,001.033,00
Peštan
2Ø 75KOM1.031,6720,001.238,00
Peštan
3Ø 110KOM1.261,6720,001.514,00
Peštan
4Ø 125KOM3.080,8320,003.697,00
Peštan
5Ø 160KOM4.140,8320,004.969,00
Peštan
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC NEPOVRATNI VENTIL 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 gif 1x85
PVC POKLOPAC (ČEP)
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50KOM13,3320,0016,00
Valdom
2Ø 75KOM16,6720,0020,00
Valdom
3Ø 110KOM31,6720,0038,00
Valdom
4Ø 125KOM41,6720,0050,00
Valdom
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC POKLOPAC (ČEP) 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC RAČVA (T, K)
PVC RAČVA (T, K)
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50 / 50KOM33,3320,0040,00
Valdom
2Ø 75 / 50KOM50,8320,0061,00
Valdom
3Ø 75 / 75KOM55,8320,0067,00
Valdom
4Ø 110 / 50KOM76,6720,0092,00
Valdom
5Ø 110 / 75KOM95,8320,00115,00
Valdom
6Ø 110 / 110KOM130,0020,00156,00
Valdom
7Ø 125 / 110KOM170,0020,00204,00
Valdom
8Ø 125 / 125KOM195,8320,00235,00
Valdom
9Ø 160 / 110KOM345,8320,00415,00
Valdom
10Ø 160 / 125KOM334,1720,00401,00
Peštan
11Ø 160 / 160KOM524,1720,00629,00
Valdom
12Ø 200 / 200KOM951,6720,001.142,00
Valdom
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC RAČVA (T, K) 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC REDUCIR
PVC REDUCIR
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 75 / 50KOM36,6720,0044,00
Valdom
2Ø 110 / 50KOM40,8320,0049,00
Valdom
3Ø 110 / 75KOM42,5020,0051,00
Valdom
4Ø 125 / 110KOM82,5020,0099,00
Valdom
5Ø 160 / 110KOM165,0020,00198,00
Valdom
6Ø 160 / 125KOM171,6720,00206,00
Valdom
7Ø 200 / 160KOM364,1720,00437,00
Valdom
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC REDUCIR 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / PVC REVIZIJA
PVC REVIZIJA
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Ø 50KOM90,8320,00109,00
Peštan
2Ø 75KOM131,6720,00158,00
Peštan
3Ø 110KOM245,8320,00295,00
Peštan
4Ø 125KOM285,8320,00343,00
Peštan
5Ø 160KOM604,1720,00725,00
Peštan
6Ø 200KOM1.690,0020,002.028,00
Peštan
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) PVC REVIZIJA 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / SIFONSKI LUK
SIFONSKI LUK
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1PVC Ø 50 bez gumiceKOM31,6720,0038,00
Valdom
2PP Ø 50 sa manžetnom (sa gumicom)KOM49,1720,0059,00
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) SIFONSKI LUK 

VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM)

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
 VODOVOD I KANALIZACIJA / PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) / SLIVNIK
SLIVNIK
(horizontalni / vertikalni)
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1Slivnik sa PP rešetkom Ø 50KOM120,0020,00144,00
Valdom
2Slivnik sa PP rešetkom Ø 75KOM144,1720,00173,00
Valdom
3Slivnik sa PP rešetkom Ø 110KOM328,3320,00394,00
Peštan
4Slivnik sa metalnom rešetkom Ø 50KOM439,1720,00527,00
Peštan
 
VODOVOD I KANALIZACIJA PVC CEVI I FITING (PEŠTAN / VALDOM) SLIVNIK
Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije štampač

U.T.P.D. DŽONI KOM D.O.O.
SVILAJNAC, Kneza Miloša 126
tel./fax: 035/312-379, 314-199, 311-942, 063/660-964
e-mail: dzonikom@verat.net, office@dzonikom.com, dzonikom@gmail.com

najpovoljnije cene
POČETNACENOVNIKKATALOZIFOTO GALERIJAKALENDARKONTAKT štampač