cenovnik .pdf

pdf format

LOGO DŽONI KOM

Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije

CENTROMETAL

logo Centrometal

KOTLOVI KOMBINOVANI KOTLOVI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 KOTLOVI / KOMBINOVANI KOTLOVI / KOTAO CENTROMETAL EKO CK P
KOTAO CENTROMETAL EKO CK P
Toplovodni kotao. Zamenom vrata ložišta odgovarajućim za montažu pelet gorionika, može se montirati gorionik za pelet.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
120 kWKOM76.900,0020,0092.280,00

225 kWKOM83.500,0020,00100.200,00

330 kWKOM89.600,0020,00107.520,00

435 kWKOM98.900,0020,00118.680,00

540 kWKOM107.000,0020,00128.400,00

650 kWKOM117.900,0020,00141.480,00

760 kWKOM129.300,0020,00155.160,00

870 kWKOM152.500,0020,00183.000,00

990 kWKOM163.600,0020,00196.320,00

10110 kWKOM185.000,0020,00222.000,00
 
KOTLOVI KOMBINOVANI KOTLOVI KOTAO CENTROMETAL EKO CK P 

ŠPORETI (ŠTEDNJACI) ŠPORET SA KOTLOM

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 ŠPORETI (ŠTEDNJACI) / ŠPORET SA KOTLOM / CENTROMETAL BIO PEK (EKO PEK)
CENTROMETAL BIO PEK (EKO PEK)
Kotao-šporet sa rernom.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
115/B (17/B)KOM92.956,6720,00111.548,00
Bez pumpe, desni / levi.
223/BKOM97.393,3320,00116.872,00
Bez pumpe, desni / levi.
329/BKOM113.193,3320,00135.832,00
Bez pumpe, desni / levi.
 
ŠPORETI (ŠTEDNJACI) ŠPORET SA KOTLOM CENTROMETAL BIO PEK (EKO PEK) 

ŠPORETI (ŠTEDNJACI) ŠPORET SA KOTLOM

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 ŠPORETI (ŠTEDNJACI) / ŠPORET SA KOTLOM / CENTROMETAL BIO CET (EKO CET)
CENTROMETAL BIO CET (EKO CET)
Kotao-šporet bez rerne.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
117/BKOM62.656,6720,0075.188,00
Bez pumpe.
223/BKOM75.100,8320,0090.121,00
Bez pumpe, desni / levi.
329/BKOM93.173,3320,00111.808,00
Bez pumpe, desni / levi.
 
ŠPORETI (ŠTEDNJACI) ŠPORET SA KOTLOM CENTROMETAL BIO CET (EKO CET) 

KOTLOVI KOMBINOVANI KOTLOVI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 KOTLOVI / KOMBINOVANI KOTLOVI / KOTAO CENTROMETAL NA DRVA I PELET
KOTAO CENTROMETAL NA DRVA I PELET
Kombinovani kotao na drva i pelet sa dva (2) ložišta.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1CENTRO-PLUS 50 (59 kW)KOM252.000,0020,00302.400,00
 
KOTLOVI KOMBINOVANI KOTLOVI KOTAO CENTROMETAL NA DRVA I PELET 

KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 KOTLOVI / KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI / KOMPAKTNI KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL
KOMPAKTNI KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1ZVB 24 (5,21-21,51 kW)KOM245.000,0020,00294.000,00
 
KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI KOMPAKTNI KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL 

KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 KOTLOVI / KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI / KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL
KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL
Čelični toplovodni kotao sa ugradjenim gorionikom za pelet.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1PEL TEC E 24 (24 kW)KOM345.000,0020,00414.000,00
Sa elektronskom pumpom.
2PEL TEC E 36 (36 kW)KOM377.000,0020,00452.400,00
Sa elektronskom pumpom.
3PEL TEC E 48 (48 kW)KOM395.000,0020,00474.000,00
Sa elektronskom pumpom.
 
KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI KOTAO NA DRVENI PELET CENTROMETAL 

KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 
PRIBOR ZA PELET I PELET SETOVI CENTROMETAL
Pelet set sadrži: kotao, gorionik, rezervoar, transporter i rezervna vrata.
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+ 
1Gorionik za pelet Centrometal CPPL 20-35kW/14-20kWKOM78.000,0020,0093.600,00 
Sa regulacijom CPREG
2Gorionik za pelet Centrometal CPPL 40-50kWKOM88.000,0020,00105.600,00 
Sa regulacijom CPREG
3Gorionik za pelet Centrometal CPPL 60-90kWKOM128.000,0020,00153.600,00 
Sa regulacijom CPREG
4Vrata za pelet gorionik (14-25kW) Centrometal CPDV 14-25KOM6.800,0020,008.160,00 
Za gorionik CPPL 14-25 kW.
5Vrata za pelet gorionik (20-35kW) Centrometal CPDV 30KOM7.200,0020,008.640,00 
Za gorionik CPPL 20-35 kW.
6Vrata za pelet gorionik (20-35kW) Centrometal CPDV 35KOM7.600,0020,009.120,00 
Za gorionik CPPL 20-35 kW.
7Vrata za pelet gorionik (20-35kW) Centrometal CPDV 40KOM7.793,3320,009.352,00 
Za gorionik CPPL 20-35 kW.
8Vrata za pelet gorionik (40-50kW) Centrometal CPDV 40KOM8.400,0020,0010.080,00 
Za gorionik CPPL 40-50 kW.
9Vrata za pelet gorionik (40-50kW) Centrometal CPDV 50KOM8.400,0020,0010.080,00 
Za gorionik CPPL 40-50 kW.
10Vrata za pelet gorionik (40-50kW) Centrometal CPDV 60/70KOM12.448,3320,0014.938,00 
Za gorionik CPPL 40-50 kW.
11Vrata za pelet gorionik (60-90kW) Centrometal CPDV 60/70KOM13.963,3320,0016.756,00 
Za gorionik CPPL 60-90 kW.
12Vrata za pelet gorionik (40-50kW) Centrometal CPDV 90/110KOM14.395,8320,0017.275,00 
Za gorionik CPPL 40-50 kW.
13Vrata za pelet gorionik (60-90kW) Centrometal CPDV 90/110KOM16.500,0020,0019.800,00 
Za gorionik CPPL 60-90 kW.
14Set za pelet vrata Centrometal CPDV 14-25 (za CPPL 14-35 kW)KOM4.300,0020,005.160,00 

15Set za pelet vrata Centrometal CPDV 30 (za CPPL 14-35 kW)KOM4.600,0020,005.520,00 

16Set za pelet vrata Centrometal CPDV 35 (za CPPL 14-35 kW)KOM4.700,0020,005.640,00 

17Set za pelet vrata Centrometal CPDV 40-50 (za CPPL 35 kW)KOM5.200,0020,006.240,00 

18Set za pelet vrata Centrometal CPDV 40-50 (za CPPL 50 kW)KOM5.400,0020,006.480,00 

19Transporter za pelet Centrometal CPPT 14/35KOM16.500,0020,0019.800,00 

20Transporter za pelet Centrometal CPPT 40/50KOM18.000,0020,0021.600,00 

21Transporter za pelet Centrometal CPPT 60/90KOM38.500,0020,0046.200,00 

22Spremnik za pelet Centrometal CPSP-M (14-50 kW, 230 l, 142 kg)KOM22.000,0020,0026.400,00slika informacije

23Spremnik za pelet Centrometal CPSP (14-50 kW, 370 l, 240 kg)KOM30.000,0020,0036.000,00slika informacije

24Spremnik za pelet Centrometal CPSP 800 (800 l, 525 kg)KOM60.000,0020,0072.000,00slika informacije

25Pelet set Centrometal 25 (sa setom za vrata 14-25)KOM212.300,0020,00254.760,00 
Kotao EKO CK P 25 + gorionik CPPL 20-35 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35.
26Pelet set Centrometal 30 (sa setom za vrata 30)KOM218.700,0020,00262.440,00 
Kotao EKO CK P 30 + gorionik CPPL 20-35 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35.
27Pelet set Centrometal 35 (sa setom za vrata 35)KOM228.100,0020,00273.720,00 
Kotao EKO CK P 35 + gorionik CPPL 20-35 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35.
28Pelet set Centrometal 40 (sa setom za vrata 30-35)KOM236.700,0020,00284.040,00 
Kotao EKO CK P 40 + gorionik CPPL 20-35 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35.
29Pelet set Centrometal 40 (sa setom za vrata 40-50)KOM248.400,0020,00298.080,00 
Kotao EKO CK P 40 + gorionik CPPL 40-50 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 40-50.
30Pelet set Centrometal 50 (sa setom za vrata 40-50)KOM259.300,0020,00311.160,00 
Kotao EKO CK P 50 + gorionik CPPL 40-50 kW + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 40-50.
31Pelet set Centrometal 20 (CPPL 20-35)KOM208.200,0020,00249.840,00 
Kotao EKO CK P 20 + gorionik CPPL 20-35 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35 + rezervna vrata.
32Pelet set Centrometal 25 (CPPL 20-35)KOM214.800,0020,00257.760,00 
Kotao EKO CK P 25 + gorionik CPPL 20-35 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35 + rezervna vrata.
33Pelet set Centrometal 30 (CPPL 20-35)KOM221.300,0020,00265.560,00 
Kotao EKO CK P 30 + gorionik CPPL 20-35 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35 + rezervna vrata.
34Pelet set Centrometal 35 (CPPL 20-35)KOM231.000,0020,00277.200,00 
Kotao EKO CK P 35 + gorionik CPPL 20-35 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35 + rezervna vrata.
35Pelet set Centrometal 40 (CPPL 20-35)KOM239.293,3320,00287.152,00 
Kotao EKO CK P 40 + gorionik CPPL 20-35 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 14-35 + rezervna vrata.
36Pelet set Centrometal 40 (CPPL 40-50)KOM251.400,0020,00301.680,00 
Kotao EKO CK P 40 + gorionik CPPL 40-50 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 40-50 + rezervna vrata.
37Pelet set Centrometal 50 (CPPL 40-50)KOM262.300,0020,00314.760,00 
Kotao EKO CK P 50 + gorionik CPPL 40-50 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 40-50 + rezervna vrata.
38Pelet set Centrometal 60 (CPPL 40-50)KOM277.748,3320,00333.298,00 
Kotao EKO CK P 60 + gorionik CPPL 40-50 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 40-50 + rezervna vrata.
39Pelet set Centrometal 60 (CPPL 60-90)KOM339.763,3320,00407.716,00 
Kotao EKO CK P 60 + gorionik CPPL 60-90 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 60-90 + rezervna vrata.
40Pelet set Centrometal 70 (CPPL 60-90)KOM362.963,3320,00435.556,00 
Kotao EKO CK P 70 + gorionik CPPL 60-90 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 60-90 + rezervna vrata.
41Pelet set Centrometal 90 (CPPL 60-90)KOM376.600,0020,00451.920,00 
Kotao EKO CK P 90 + gorionik CPPL 60-90 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 60-90 + rezervna vrata.
42Pelet set Centrometal 110 (CPPL 60-90)KOM398.000,0020,00477.600,00 
Kotao EKO CK P 110 + gorionik CPPL 60-90 + rezervoar 240 kg + transprter CPPT 60-90 + rezervna vrata.
 
KOTLOVI KOTLOVI NA PELET I PELET SETOVI PRIBOR ZA PELET I PELET SETOVI CENTROMETAL 

BOJLERI SOLARNI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 BOJLERI / SOLARNI / SOLARNI BOJLER I PRIBOR CENTROMETAL
SOLARNI BOJLER I PRIBOR CENTROMETAL
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+
1STEB 200 l inoxKOM105.000,0020,00126.000,00
(2 izmenjivača, sa automatikom)
2STEB 300 l inoxKOM133.000,0020,00159.600,00
(2 izmenjivača, sa automatikom)
3STEB 600 l inoxKOM215.000,0020,00258.000,00
(2 izmenjivača, sa automatikom)
 
BOJLERI SOLARNI SOLARNI BOJLER I PRIBOR CENTROMETAL 

SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA KOLEKTORI

Poslednja promena cena: 07.08.2017   −/+ - cena smanjena/povećana.
pdf format  Centrometal - odredjivanje cenovne strategije
( odredjivanje maksimalnog rabata za krajnje potrošače )
 
SOLARNI KOLEKTORI I NOSAČI CENTROMETAL
RBNAZIVJMCENA BEZ
PDV-a
PDV %CENA SA
PDV-om
-/+ 
1Solarni kolektor Centrometal CPK 7210NKOM36.000,0020,0043.200,00SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA KOLEKTORI
(pločast)
2Solarni kolektor Centrometal CVSKC 10 (1,6 m2) vakumskiKOM69.000,0020,0082.800,00SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA KOLEKTORI
(cevast)
3Komplet nosača za 2 solarna kolektora Centrometal CPK 7210NKOM19.944,1720,0023.933,00 
Za kosi krov.
4Komplet nosača za 3 solarna kolektora Centrometal CPK 7210NKOM30.479,1720,0036.575,00 
Za kosi krov.
5Komplet nosača za 2 solarna kolektora Centrometal CVSKC 10KOM9.390,8320,0011.269,00 
Za kosi krov.
6Komplet nosača za 3 solarna kolektora CentrometalCVSKC 10KOM15.074,1720,0018.089,00 
Za kosi krov.
 
SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA KOLEKTORI SOLARNI KOLEKTORI I NOSAČI CENTROMETAL
Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije štampač

U.T.P.D. DŽONI KOM D.O.O.
SVILAJNAC, Kneza Miloša 126
tel./fax: 035/312-379, 314-199, 311-942, 063/660-964
e-mail: dzonikom@verat.net, office@dzonikom.com, dzonikom@gmail.com

najpovoljnije cene
POČETNACENOVNIKKATALOZIFOTO GALERIJAKALENDARKONTAKT štampač