cenovnik .pdf

pdf format

LOGO DŽONI KOM

SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA

Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije

KOLEKTORI

Solarna energija
Sunce je najveći izvor energije na Zemlji, a solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote. Energija koja potiče iz sunčevog zračenja smatra se ekološkim i obnovljivim izvorom energije jer se njenim korišćenjem ne remeti ravnoteža toka materije i energije u prirodi. Sunčeva energija se može koristiti na razne načine, a najčešće kao toplotna i električna. Najjednostavniji način je sakupljanje toplotne energije pomoću solarnih kolektora u kojima se greju voda ili vzduh, koji se mogu koristiti u sistemima centralnog grejanja i za grejanje sanitarne vode u bojlerima. Električna energija se proizvodi izlaganjem fotonaponskih ćelija (solarnih panela poluprovodničkih osobina) sunčevom zračenju. Prilikom apsorbovanja svetlosne energije atomi emituju elektrone i tako se stvara fotoelektrični efekat.

Solarni kolektori koriste se za zagrevanje sanitarne vode ili kao ispomoć u sistemima centralnog grejanja, čime se troškovi grejanja znatno smanjuju. Postoje različiti tipovi solarnih kolektora. Glavna podela solarnih kolektora je na ravne (pločaste) i vakuumske solarne kolektore. Vakuumski kolektori uglavnom obezbeduju bolje performanse od pločastih kolektora jer unutar cevi imaju vakuum, koji predstavlja dobru izolaciju pa su gubici energije minimalni. Pločasti kolektori imaju prednost kod niskotemperaturnog zagrevanja kao što je na primer grejanje bazena, dok kod zagrevanja sanitarne vode i grejanja prostora, vakuumski kolektori imaju veću efikasnost. U novije vreme proizvode se vakuumski kolektori koji u poleđini imaju ogledalo koje usmerava sunčevu toplotu ka cevi i time omogućavaju efikasnije korišćenje sunčevog zračenja. Solarni kolektori se razlikuju i po apsorberima toplote koji mogu biti bakarni ili aluminijumski. Bakarni apsorberi su efikasniji, dok su aluminijumski jeftiniji.

 
SOLARNI KOLEKTOR BOSCH 
1 1 2 5
SOLARNI KOLEKTORI EZINC / BURAL 
1 1 3 5
SOLARNI KOLEKTOR (GRČKI) 
1 2 4 5
SOLARNI KOLEKTORI I NOSAČI CAMEL SOLAR 
1 3 5 5
SOLARNI KOLEKTORI I NOSAČI CENTROMETAL 
1 4 5 5
 
SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA KOLEKTORI
Za više informacija o pojedinim artiklima kliknuti na sliku, koja ih predstavlja ili na sliku:
slika informacije

U.T.P.D. DŽONI KOM D.O.O.
SVILAJNAC, Kneza Miloša 126
tel./fax: 035/312-379, 314-199, 311-942, 063/660-964
e-mail: dzonikom@verat.net, office@dzonikom.com, dzonikom@gmail.com

najpovoljnije cene
POČETNAKATALOZIFOTO GALERIJAKALENDARKONTAKT štampač